Midlertidig strømafbrydelse mandag den 8. maj

Mandag den 8. maj er det desværre nødvendigt midlertidigt at lukke for strømmen i blok 63 (den østlige blok på Pileskellet) mellem kl. 08:00-11:00, da der skal udføres div. elarbejder i bygningen.

Tagprojektet
Pileskellet blok 61 er færdig og blok 63 bliver (hvis vejret arter sig) færdig på onsdag den 10. maj.

Fra mandag den 15. maj påbegyndes nedtagning af stilladserne på disse to blokke og opsætningen påbegyndes på Ahornskellet blok 81, 82 og 83. Når stilladserne er oppe, påbegyndes sugning af sten, fjernelse af isolering m.v. Fjernelsen af sten vil måske give mindre støj- og støvgener.

Ekstraordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III

I festsalen i Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg den 6. april 2017 kl. 19:00

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Forslag
    1. Bestyrelsen stiller forslag om: Ændringer af vedtægter

Fuldmagt kan findes her
Fuldmagt-2017.pdf (0 downloads)
 og vedtægterne hvis de vedtages endeligt og med sproglige rettelser kan ses her
Vedtægter_DVPiii_2017.pdf (0 downloads)
.