Generalforsamlinger

Fuldmagt - Ekstraordinær generalforsamling 15. august 2019

Ekstraordinær generalforsamling 15. august 2019

Generalforsamling 22. marts 2018

Ekstraordinær generalforsamling 6. april 2017

Generalforsamling 2017

Ekstraordinær generalforsamling 2. februar 2016 med bilag

Generalforsamling 2016

Ekstraordinær Generalforsamling 1. december 2015 med bilag

Generalforsamling 2015

Ekstraordinær generalforsamling 2. september 2014

Ekstraordinær Generalforsamling 21. august 2014

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007