Om Domus Vista Park III

Domus Vista Park III er en ejerforening med 178 ejerlejligheder, der er opført fra 1977-1979 af Jac. Hartmann ved arkitekterne Theo Bjerg og Palle Dyreborg og præmieret af Frederiksberg Kommune.

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse på maksimalt fem medlemmer og to suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

Den daglige drift står ejendomsinspektør Søren M. Hansen for og administrationen varetages af Advokaterne i Rosenborggade I/S. Begge er valgt af bestyrelsen.