Nedsatte udvalg

Nedenfor finder du oversigten over alle udvalg i Domus Vista Park III. Udvalgene består af frivillige arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer og andre beboere.

Kontaktudvalg til Frederiksberg Forsyning

Tim Thøgersen

Poppelskellet 16

Ditte Marie Jørgensen

Egeskellet 16

Søren Hansen

Ejendomskontoret

Kommunikationsudvalg

Neel Kragh

Ahornskellet 32, 2. sal

Tim Thøgersen

Poppelskellet 16

Christina Pedersen

Egeskellet 12

Julian Henlov

Egeskellet 16

Fællesudvalget med Domus Vista Park I og Park II

Neel Kragh

Ahornskellet 32, 2.sal

Christina Pedersen

Egeskellet 12

Vedligeholdelse (grønt udvalg)

Neel Kragh

Ahornskellet 32, 2.sal

Helge Skielboe

Lindeskellet 12 2.sal

Søren Hansen

Ejendomskontoret

Energi- og forsyningsudvalg

Ditte Marie Jørgensen

Egeskellet 16

Kaare Sylvest

Søren Hansen

Ejendomskontoret

Legepladsudvalg

Christina Pedersen

Egeskellet 12