Bestyrelse og administration

Bestyrelsen i Domus Vista Park III består af fem medlemmer og to suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

Nedenfor finder du navne, adresser og ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hvis du vil skrive til bestyrelsen kan du benytte formularen her på siden.

Tim Thøgersen

Formand, Kommunikationudvalg, Personale, Tagudvalg, kontakt for aktiviteter, Kontakt til Frederiksberg Forsyning

Poppelskellet 16
Tlf.: 6050 7361

Send mail

Neel Kragh

Fællesudvalg og vedligeholdelsesudvalg

Ahornskellet 32, 2.sal
Tlf.: 3644 3409

Send mail

Alex Broksø

Økonomiudvalg

Johannes V Jensens Alle 4
Tlf.: 2636 4448

Send mail

Ditte Marie Jørgensen

Tagudvalg, Energi- og forsyningsudvalg

Egeskellet 16
Tlf.: 4029 4309

Send mail

Helge Skielboe

Vedligeholdelsesudvalg

Lindeskellet 12 2.sal
Tlf.: 6137 8560

Send mail

Christina Pedersen

Suppleant, Fællesudvalg, Kommunikationsudvalg, Webansvarlig

Egeskellet 12
Tlf.: 2077 3142

Send mail

Kaare Sylvest

Suppleant, Energi- og forsyningsudvalg

Send mail

Administrator

Administrator varetager ejerforeningens daglige administration af bebyggelsen. Det indebefatter bl.a. opkrævning af medlemsbidrag, afholdelse af driftsudgifter og at føre forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

Advokaterne i Rosenborggade I/S

Rosenborggade 3
1130 København K

Tlf.: 3311 6364 
Telefontid: mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.30

Alle forespørgsler om administrative forhold (f.eks. om fællesudgifter m.m.) rettes til administrator, ligesom alle indbetalinger også skal ske til administrator (fortrinsvis gennem PBS).

Ejendomsinspektør

Søren M. Hansen

Træffetid mandag til fredag mellem kl. 7.30 og 8.30 enten personligt eller telefonisk
I nødstilfælde kan du ringe til Søren efter kl. 15.

Ejendomskontoret, Johs. V. Jensens Alle 2
Tlf.: 3630 8115.

Send mail