Bestyrelse og administration

Bestyrelsen i Domus Vista Park III består af fem medlemmer og to suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

Nedenfor finder du navne, adresser og ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hvis du vil skrive til bestyrelsen kan du benytte formularen her på siden.

Tim Thøgersen

Formand, Personale, Kontakt for aktiviteter, Kontakt til Frederiksberg Forsyning, Hjemmesideansvarlig

Poppelskellet 16
Tlf.: 2673 6984

Send mail

Neel Kragh

Grønt Udvalg, Parkerings og affaldsudvalg

Ahornskellet 32, 2.sal
Tlf.: 2610 3230

Send mail

Alex Broksø

Økonomiudvalg, Parkerings og affaldsudvalg

Johannes V Jensens Alle 4
Tlf.: 2636 4448

Send mail

Dennis Kristensen

Grønt Udvalg, Parkerings og affaldsudvalg

Bøgeskellet 14
Tlf.: 40184281

Send mail

Henrik Malmberg

Fællesudvalg, Grønt Udvalg

Ahornskellet 30
Tlf.: 29678812

Send mail

Karen Nørballe

Suppleant, Grønt Udvalg

Lindeskellet 16
Tlf.: 38864794

Send mail

Kenneth Holm Kristensen

Suppleant, Fællesudvalg

Pileskellet 14
Tlf.: 60606650

Send mail

Administrator

Administrator varetager ejerforeningens daglige administration af bebyggelsen. Det indebefatter bl.a. opkrævning af medlemsbidrag, afholdelse af driftsudgifter og at føre forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

Advokaterne i Rosenborggade I/S

Rosenborggade 3
1130 København K

Tlf.: 3311 6364 
Telefontid: mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.30

Alle forespørgsler om administrative forhold (f.eks. om fællesudgifter m.m.) rettes til administrator, ligesom alle indbetalinger også skal ske til administrator (fortrinsvis gennem PBS).

Ejendomsinspektør

Gregers Schytt

Træffetid mandag til fredag mellem kl. 7.30 og 8.30 enten personligt eller telefonisk
I nødstilfælde kan du ringe til Gregers efter kl. 15.

Ejendomskontoret, Johs. V. Jensens Alle 2
Tlf.: 2964 8969.

Send mail

I forbindelse med modtagelse af regninger på varer/tjenesteydelser er ejendomsinspektøren forpligtet og bemyndiget til følgende:

  1. Den modtagne regning kontrolleres i forhold til den bestilte vare/tjenesteydelse.
  2. Er den modtagne vare/tjenesteydelse i overensstemmelse med det bestilte, kontrollerer ejendomsinspektøren om der ved betaling er dækning for det skyldige beløb på den konkrete konto i det af generalforsamlingen godkendte budget.
  3. Er der dækning på den pågældende konto, kan ejendomsinspektøren godkende regningen og sende den til betaling hos administrator, hvis det samlede regningsbeløb incl. moms på den enkelte regning ikke overstiger kr. 60.000,-
  4. Overstiger regningsbeløbet kr. 60.000,- skal den godkendte regning videresendes til bestyrelsens økonomiansvarlige, der efter godkendelse sender regningen til betaling hos administrator.
  5. Såfremt der ikke på det specificerede og godkendte budget er midler nok til at honorere regningen, skal ejendomsinspektøren kontakte bestyrelsens økonomiansvarlige, således at man i fællesskab kan finde omplaceringsmuligheder, der gør det muligt at honorere den pågældende regning.