Midlertidig strømafbrydelse mandag den 8. maj

Mandag den 8. maj er det desværre nødvendigt midlertidigt at lukke for strømmen i blok 63 (den østlige blok på Pileskellet) mellem kl. 08:00-11:00, da der skal udføres div. elarbejder i bygningen.

Tagprojektet
Pileskellet blok 61 er færdig og blok 63 bliver (hvis vejret arter sig) færdig på onsdag den 10. maj.

Fra mandag den 15. maj påbegyndes nedtagning af stilladserne på disse to blokke og opsætningen påbegyndes på Ahornskellet blok 81, 82 og 83. Når stilladserne er oppe, påbegyndes sugning af sten, fjernelse af isolering m.v. Fjernelsen af sten vil måske give mindre støj- og støvgener.

Posted in Uncategorized.