Aflysning af den Ordinære Generalforsamling 9. marts 2020

Af hensyn til deres beboere og grundet forholdsreglerne omkring Covid-19 virus har Plejehjemmet Lotte aflyst vores leje af lokale. Vi er enige i at beboernes sikkerhed er vigtigst.
Desværre ser vi os ikke i stand til med så kort varsel at finde et alternativt sted til afholdelse. Derfor aflyses generalforsamlingen indtil videre.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde et passende alternativ og søge at følge de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndigheder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Posted in Generalforsamlinger.