Referat fra ekstraordinær generalforsamling 15. august

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 15. august 2019 kan ses her.

Posted in Bestyrelsesmøder.