Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 7. september 2020

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Den blev oprindeligt udsat på grund af Covid 19. Vi er stadig underlagt de krav og begrænsninger, der er som følge af Covid 19. På nuværende tidspunkt er der bl.a. en grænse på max. 100 som må forsamle. På trods af foreningens størrelse når vi normalt ikke den grænse og bestyrelsen har derfor valgt at forsøge at afholde generalforsamlingen. Det betyder dog at det denne gang er det meget vigtigt at I tilmelder Jer, så vi kan holde styr på antallet. Tilmeldelse til generalforsamlingen skal oplyses helst pr mail til administrator, Elisabeth Eibye, ee@bjd-advokater.dk, 33 11 63 64, senest torsdag den 3. september 2020, kl. 12.00. Ingen som ønsker at deltage bør afholde sig fra at deltage men vi håber at hver husstand vil nøjes med at sende én repræsentant. Vi vil søge at gøre generalforsamlingen så sikker som mulig for alle men hvis vi ikke ser os i stand til det og overholde overholde de til den tid gældende krav, vil vi blive nødt til at udsætte generalforsamligen igen.

Bestyrelsen vil endvidere opfordre især dem med interesse for økonomi og regnskab at søge suppleantposterne, da vi forventer at der snart skal ske et generationsskifte på dette område.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dokumenterne for generalforsamlingen ligger her:

Indkaldelse og forslag til afstemning

Årsrapport, Regnskabserklæring og Revisionsprotokol for 2019

Budgetforslag for 2020

Beretning

Fuldmagt

Deklaration

Posted in Generalforsamlinger.